• Gruppe 12

Mental sundhed blandt unge


I Danmark får cirka 15% en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år. Flere og flere unge får diagnoser som angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Siden år 2000 er antallet af unge, som får stillet diagnosen depression tredoblet.

Depression er en sygdom, der gør, at man bliver nedtrykt gennem en længere periode. Mange blive mere indelukket og trætte.

Angst består af at man får angstanfald, hvor man oplever fysiske symptomer som hjertebanken, sveden og tørhed i munden. Angst gør at man har en generel følelse af bekymring og nervøsitet.

ADHD er en opmærksomhedsforstyrrelse, der gør at man bliver mere hyperaktiv og har svært ved at sidde stille og koncentrere sig.

Spiseforstyrrelse er en sygdom, der påvirker en persons forhold til mad. Der er forskellige former for spiseforstyrrelser, som anoreksi og bulimi. Anoreksi gør at folk begynder at gå sygeligt meget op i kost og indtag af kalorier.

Forskere mener at grunden til at antallet af diagnoser er steget så meget blandt unge, er nogle af de hormonelle ændringer i teenageårene. Forskere mener også at piger er mere tilbøjelige til at få en depressions diagnose.

Man mener også at en anden grund kunne være det pres unge står overfor især i skolen. Ifølge en undersøgelse fra Børnerådet føler 21% af elever i ottende klasse sig pressede ofte eller hele tiden. Især piger oplever et stort pres, da næsten 30% føler sig presset ofte eller hele tiden i skolen.

For stort pres fra skolen, samfundet og forældre resulterer i at flere unge går og har det psykisk dårligt. Derfor kan mange unge ty til selvmedicinering.

Unge selvmedicinerer sig med blandt andet alkohol, hash og andre stoffer. Unge selvmedicinere fordi de føler at det kan dulme deres symptomer og hjælper dem til at glemme at de har det dårligt. Men selvmedicinering resulterer ofte i et misbrug der kan være svært at komme ud af igen.

Undersøgelser viser at mange unge der går og har det dårligt ikke søger hjælp. Derfor kan mange gå og være udiagnosticeret og derfor ikke få hjælp. Mange unge går med deres problemer alene uden at tale med nogen.

En psykiatrisk diagnose kan ramme alle, men der er nogen, der er mere tilbøjelige end andre. For eksempel kan folk, der har haft en voldelig barndom, eller et misbrug i familien være mere tilbøjelige. Men ikke kun opvækst har en betydning, også gener kan have indflydelse. Nogle psykiatriske sygdomme er også arvelige.

Desværre kan det også være sådan, at systemet ikke er hurtig nok til at hjælpe unge, der har brug for hjælp. Mange unge går i flere år uden at blive henvist til en udredning i psykiatrien.

I Danmark har skolepædagoger og skolelærere pligt til at underrette kommunen, hvis et barn udviser tegn på behov for særlig støtte. Desværre ser man ofte, at de unge bliver overset, og at lærerne ikke underretter kommunen. Derfor resulterer det ofte i, at de unge får mere fravær i skolen og trækker sig socialt.

3 visninger

© 2023 by The Artifact. Proudly created with Wix.com