• Gruppe 6

Jorden

Skrevet af: Linda


Det, der er skrevet med blåt, er forklaringer af ord, der måske kan være svære at forstå.

Jorden er den tredjenærmeste planet ved Solen. Den er størst blandt de fire klippeplaneter- ( klippeplaneterne i vores solsystem er de fire planeter, som er nærmest solen -Merkur, Venus, Jorden og Mars. De er alle opbygget på nogenlunde samme måde: en central metallisk kerne, hovedsageligt bestående af jern, omgivet af en mere eller mindre fast kappe, og yderst en skorpe af bjergartsdannende mineraler med kløfter, kratere, bjerge og vulkaner.) -og blev dannet for 4,56 milliarder år siden. jorden minder i indre struktur om sine planetnaboer- (Mars og Venus) -men den er enestående i solsystemet derved, at den har rigeligt med flydende vand på sin overflade, en iltrig atmosfære, og den vides at huse liv. Jordens overflade er i en tilstand af konstant dynamisk ændring som følge af processer, der afvikles i dens indre og i dens oceaner og atmosfære.


Kredsløb

Jorden kredser om solen med en gennemsnitlig fart på 30 kilometer i sekundet, mod uret, hvis det ses fra et sted over nordpolen. Som de andre planeter følger Jorden en elliptisk bane. (Jordens bane om solen er ikke helt cirkelrund, men er en smule aflang (ellipseformet)) Af denne grund ankommer der omtrent 7 procent mere solstråling til jordens overflade i januar end i juli. Jordens kredsløb omkring Solen foregår i ekliptikas plan. (ekliptika, det indeholder Jorden bane om Solen. Set fra Jorden er ekliptika bestemt af Solens tilsyneladende bane på fiksstjernehimlen. Alle planeterne i solsystemet bevæger sig i baner, der inden for nogle få grader ligger i ekliptika) Jordens rotationsakse er ikke vinkelret på dette plan, men hælder en vinkel på 23,5* i forhold hertil.
Excentriciteten

(f fr. excentricité, af ex- og afledn. af centre ‘midte’, lat. centrum, et karakteristisk tal for et keglesnit. Hvis der i en plan er givet et punkt F og en linje /, som ikke går gennem punktet, da er keglesnittet med brændpunktet F, ledelinjen l og excentriciteten e > 0 netop de punkter P i planen, hvor afstanden fra P til F er e gange afstanden fra P til l. For 0 < e < 1 fås en ellipse; e måler graden af ellipsens fladtrykthed i forhold til cirkelformen, der tilskrives excentriciteten e = 0. For e = 1 fås en parabel, og for e > 1 en hyperbel.) -af Jordens elliptiske kredsløb omkring Solen (dvs. hvor meget det afviger fra en perfekt cirkel) ændrer sig periodisk over omtrent 100.000 år, og dens aksehældning følger en 42.000 år lang cyklus. (En cyklus er karakteriseret ved mere eller mindre regelmæssigt tilbagevendende fænomener, hændelser, ensartede processer eller tilstande. Naturen manifesterer sig ofte på en måde, som bevirker, at vi anskuer udvikling og forandring som cyklisk. Et døgn har et kendt forløb, Månen gennemgår på ca. 29,5 døgn en cyklus fra fuldmåne til næste fuldmåne, årstiderne kommer og går i en fast rækkefølge og afspejles i det levende.) Sammen med en tredje cyklus en vrikken i rotationsaksens retning i rummet, kaldt præcessionen menes disse variationer at spille en rolle for langtidsvariationerne af jordens klima, ikke mindst istider.

Hvis der var noget du ikke forstod, kan du søge efter det på nettet.

21 visninger

© 2023 by The Artifact. Proudly created with Wix.com